Przedszkole Miejskie nr 6 im. UNICEF w Będzinie

 

Nawigacja

WITAMY NA NASZEJ STRONIE


 

Okres przedszkolny to dla dziecka fascynująca
podróż, pełna wielkich odkryć, fantastycznych
wrażeń, a także nowych doświadczeń.
Promowanie wartości wychowania
przedszkolnego ma na celu pokazanie, jak ważna jest
edukacja przedszkolna w życiu każdego dziecka.
Nasze przedszkole promuje wartości wychowania
przedszkolnego poprzez różnego rodzaju działania.
Są to przede wszystkim zajęcia otwarte, spotkania
adaptacyjne, wspólne imprezy i uroczystości, akcje
charytatywne, działania zdrowotne i proekologiczne, 
udział dzieci w przedstawieniach teatralnych,
prezentacjach, występach, festynach. Przykładem
 promowania wartości wychowania przedszkolnego
przez nasze przedszkole jest również udział dzieci
w konkursach, organizowanie wyjść edukacyjnych
i wycieczek, współpraca z instytucjami środowiska
lokalnego (biblioteką, innymi przedszkolami, szkołami,
 policją, teatrem, strażą miejska, ośrodkiem zdrowia),
a także pedagogizacja rodziców.  Oprócz powyższych  
sposobów promowania wartości wychowania  
przedszkolnego, nasze przedszkole na  bieżąco
informuje rodziców o wydarzeniach, propozycjach
oraz ofercie edukacyjnej. Dzieje się to za
pośrednictwem systematycznie uaktualnianiej
 strony internetowej, tablicy informacyjnej, zebrań
grupowych i kontaktów indywidualnych. Nasza placówka
 bardzo ceni sobie te wszystkie formy promowania
 wartości wychowania przedszkolnego, ponieważ
pozwalają one pokazać, że przedszkole nie tylko uczy,
kształci i wychowuje, ale też odkrywa i rozwija talenty
dzieci. Nasze przedszkole jest placówką otwartą na
potrzeby dzieci,  dlatego już od pierwszych dni oferuje
 naszym podopiecznym wiele atrakcji tj. spotkania
z ciekawymi ludźmi, zabawy w teatr, spotkania
 z książką w bibliotece, zajęcia językowe oraz
zajęcia cykliczne: "Kolorowe dni", "Kuchrakowo",
"Każdy jest kimś wyjątkowym", "Rodzic – żywa
 książka", "Rodzice czytają nam bajeczki".
Poprzez te wszystkie działania rodzice obecnych
i przyszłych przedszkolaków, a także środowisko
lokalne mają okazję zobaczyć efekty działalności
naszej placówki, która promując wartości wychowania
przedszkolnego kształtuje  pozytywne
 postawy przedszkolaków. 

photo

Wtorek 22.01.2019

liczba odwiedzin: 666007